Τα μαθήματα μας

Επεξεργασία κειμένου

Μια από τις εφαρμογές του πακέτου εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, είναι αυτή του κειμενογράφου «Word». Πρόκειται για το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε προκειμένου να διαβάσουμε ένα αρχείο κειμένου, να δημιουργήσουμε ένα νέο, ή να τροποποιήσουμε κάποιο υπάρχον.

Το Word περιέχει εργαλεία που μας επιτρέπουν μορφοποίηση υψηλού επιπέδου, χρήση πολυμέσων (κυρίως εικόνων ή έτοιμων σχημάτων), αλλά και χαρακτηριστικά εκτύπωσης.

Υπολογιστικά Φύλλα

Αντικείμενο του μαθήματος είναι να γίνει εξοικείωση των μαθητών με βασικά εργαλεία και εντολές της εφαρμογής  υπολογιστικών φύλλων, έτσι ώστε να βοηθηθούν στην εκπόνηση εργασιών και μελετών με μαθηματικούς υπολογισμούς κατά την διάρκεια των σπουδών το